ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

Tabs

 

         นายพิทักษ์     ไชยะป๋าน

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า