ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า

149 ม.7

ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0828968269

laopaha@gmail.com

149 ม.7

ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00